آخرین مطالب

صفحه من تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی استان تهران) (6) الان برو

طول مطالعه: 5 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران) آنچه انتظار می رفت این بود که درنتیجه طرح فاصله گذاری اجتماعی و هشت...