آخرین مطالب

وبلاگ bouachera taoufik and mohammad mazraati (2022) (9) پاسخ او

طول مطالعه: 5 دقیقه

(2022) در مواقع عادی نیروی اضافی حاصل از عملکرد موتور سوختی از طریق دینام خودرو در باتری آن ذخیره می­شود و به این طریق از اتلاف انرژی در خودرو به شدت جلوگیر...