طول مطالعه: 5 دقیقه

بنابراین، نوسان نرخ ارز در زمان بر تورم در زمان اثرگذار است و این باعث ایجاد کانال اثرگذاری آن بر تورم بخش مبادله­ای خواهد شد. همچنین روشن شد که در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط صندوق توسعه ملی به بخش تولید کالاهای قابل تجارت می­توان به میزان زیادی با اثرات منفی بیماری هلندی مقابله کرد. همان طور که اشاره شد، تولیدکنندگان بخش مبادله­ای به تجارت و تولید کالای قابل مبادله می­پردازند و بنابراین، متاثر از نوسان ارزی میباشند.

دلار به یورو

​​​!

در کشورهایی همچون کشور ما که دارای وابستگی زیاد بودجه عمومی دولت به درآمد نفت می­باشد و همچنین تولیدات صنعتی کشور، وابستگی شدیدی به ارز برای واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای دارند، بررسی سیاست­های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار می­گردند. در این قسمت با قرار دادن نتایج حاصل از تخمین پارامترهای مدل تحت سناریو­های مختلف (با تغییر پارامترها) پویاییهای نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته و نقش سیاست­های پولی و مالی و ارزی تبیین میشود.

برای یافتن بهترین سیاست ارزی برای هر کشور، توجه به حساب­های خارجی امری لازم است و با بررسی این حساب­ها در پی یافتن و پیاده­کردن سیاست­هایی بودهاند که حساب­های خارجی را متعادل سازند و یا به سمت تعادل هدایت کنند و اقتصاد را به اهداف تعیین شده خود در بخش خارجی اقتصاد کشور هدایت نمایند. بر اساس سناریوسازی­هایی که در مدل اعمال شد، مشاهده شد وجود صندوق توسعه ملی میتواند باعث کاهش نشانه­ها و اثرات بیماری هلندی گردد و هر چه سهم این صندوق از درآمدهای نفتی بیشتر باشد، اثرات بیماری هلندی در اقتصاد بیشتر کاهش می­یابد. ​​ !

در هر دوره، هر بنگاه با احتمال قیمت دوره گذشته خود را تغییر داده و قیمت بهینه جدیدی برای کالای خود انتخاب میکند و با احتمال قیمت بهینه جدیدی تعیین نمی­کند؛ اما، قیمت دوره قبل خود را با توجه به نرخ تورم افزایش میدهد. با مقایسه نتایج این سناریو با سناریوی قبل مشاهده میشود که تأثیر شوک ارزی به لحاظ علامتی، مشابه حالت قبلی است. در نهایت، نمودار (4) شوک ارزی وارد شده به مدل و اثر این شوک را نمایش داده است.

خودرو ملی روسیه

متغیر موجودی سرمایه فیزیکی در کوتاهمدت به این شوک ارزی واکنش منفی نشان داده است و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. مخارج جاری ابتدا واکنش منفی نشان داده است؛ اما در میانمدت اثر آن مثبت شده و در بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. حجم پول کاهش و ذخایر خارجی واکنش مثبت نشان داده است. رابطه (10) چند ویژگی مهم از رفتار بنگاههای آینده­نگر را نشان می­دهد. ​​​​​​!

نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک قیمت نفت در این حالت نشان می­دهد که در واکنش به شوک قیمت نفت، تولید کل بر خلاف سناریوهای قبلی افزایش چشمگیری داشته است و در بلندمدت اثر شوکاز بین رفته است. حجم پول کاهش و نرخ بهره اقتصاد نیز در کوتاهمدت کاهش یافته و در بلندمدت افزایش نشان میدهد. تورم ابتدا افزایش داشته و سپس با کاهش روبرو شده و بعد از چند دوره اثر شوک منفی شده است.

افزون بر این، دست دولت در اعمال سیاستهای پولی و مالی کمتر باز بوده و چنانچه مثلا دولت قصد تحریک اقتصاد به وسیله کاهش مالیاتها را داشته باشد، به احتمال زیاد با کسری تجاری مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، سیاستهای مالی میتوانند بر مقدار کل محصول تولید شده (یا همان تولید ناخالص داخلی) تأثیر گذارند، ابزار مهمی برای مدیریت اقتصاد به شمار میروند. این توانایی سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب میشود که این سیاستها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند.

دیس تتلو و پیشرو در هدف­گذاری بانک مرکزی به صورت نرخ ارز ثابت، توجه به این نکته ضروری است که نرخ ارز ثابت نوعی سیستم نرخ ارز است که بر اساس آن، ارزش یک واحد پولی با ارزش یک واحد پولی دیگر (ارز مرجع) یا سبدی از دیگر واحدهای پولی و یا حتی طلا، مرتبط میشود. بر مبنای سیستم تثبیت قابل تبدیل، ارز توسط بانک مرکزی و به صورت روزانه خرید و فروش میشود تا نرخ ارز ثابت بماند. تحت سیستم تثبیت دستوری، دولت یا بانک مرکزی نرخ ارز ثابتی را اعلام کرده؛ ولی به طور فعال، اقدام به خرید و فروش ارز نمی­کند.

وقتی افزایش در هزینه نهایی حقیقی یا قیمت­های بنگاهها رخ میدهد، ممکن است، بنگاهها نتوانند قیمت خود را تغییر دهند؛ بنابراین، بنگاههای آینده­نگر این رفتار را پیش­بینی کرده و با توجه به روند آینده هزینه نهایی حقیقی و سطح قیمت­ها، سودهای حال و آتی خود را حداکثر می­کنند. این مطالعه بر بازارهای نوظهور و در حال توسعه تمرکز کرده است. بوده و بر اساس قاعده سرانگشتی قیمت خود را تعیین می­کنند. 2012) در مطالعه خود رابطه نوسانات نرخ ارز، مبادله و رشد اقتصادی در یک اقتصاد باز کوچک را مورد بررسی قرار دادهاند.

در سناریوی دوم فرض می­شود، صندوق توسعه وجود دارد و تمامی درآمدهای نفتی به آن واریز شده و همچنین فرض می­گردد که صندوق توسعه ملی 60 درصد از منابع خود را به صورت یک ساله با نرخ سود نصف سود اجاره سرمایه به بخش تولید تسهیلات پرداخت میکند و دولت متکی به درآمدهای مالیاتی باشد. نوع دیگری از این رویکرد موسوم به دلاری شدن است که بر مبنای آن یک واحد پولی خارجی (معمولا دلار) به عنوان پول رایج یک کشور و به تنهایی یا در کنار پول داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.

بر این اساس، انتقاداتی نیز به این رویکرد وارد است که از جمله آنها میتوان به عدم تعدیل خودکار تراز پرداختها اشاره کرد. امروزه کشورهای زیادی از تثبیت نرخ ارز حمایت میکنند که البته اتخاذ این رویکرد به عوامل اقتصادی و سیاسی بسیاری چه در داخل آن کشورها و چه در داخل کشور مرجع بستگی دارد. خانوارها مالک سهام بنگاههای داخلی بوده و از آنها سود سهام دریافت می­کنند و عرضه­کننده سرمایه بنگاه­ها هستند. در بخش غیرمبادله­ای، ساختار بنگاهها به صورت رقابت انحصاری است؛ اما در بخش مبادله­ای بنگاهها به صورت رقابت کامل عمل می­کنند.

مخارج عمرانی دولت ابتدا افزایش داشته؛ اما در میانمدت و بلندمدت اثر شوک از بین رفته است. در این رابطه کشش جانشینی بین کالای قابل مبادله و غیرمبادله، میزان مصرف کالاهای غیرقابل مبادله­ای و میزان مصرف از کالاهای مبادله­ای می­باشد. در عوض، سعی می­شود با ابزارهای غیرقابل تبدیل (مانند کنترلهای سرمایهای یا مجوزهای صادرات- واردات) نرخ ارز ثابت نگه داشته شود. قیمت جهانی نفت برحسب ارز خارجی و شوک قیمت نفت است.

بنابراین، دولت جهت انجام این اهداف باید دارای یکسری منابع درآمدی مشخص باشد.

آخرین بروزرسانی در: